Home

Per 1 oktober 2021 stop ik met mijn praktijk. Ik heb geen ruimte meer voor nieuwe klanten.

Sinds 1987 ben ik praktiserend homeopaat in Amsterdam. Voor die tijd werkte ik binnen het welzijnswerk en het onderwijs. Praten alleen gaf mij geen voldoening, ik wilde meer. Door middel van homeopathie kan ik de mens als een uniek persoon benaderen en behandelen, zonder deze op te delen in lichaam, denken of voelen. U kunt bij mij terecht voor alle (chronische) klachten van lichamelijke en emotionele aard, gedrags- en energieproblemen.

Naast homeopathie heb ik mij verdiept in de IH (Inspiring Homeopathy) methode en de CEASE (Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression) methode. De CEASE behandeling is het ontstoren van blokkerende effecten op uw gezondheid als gevolg van vaccinaties, ziektes, medicaties of gifstoffen. De IH methode gaat uit van basale problemen, die ieder mens kan tegenkomen in het leven, zoals faalangst, boosheid, overgevoeligheid, eenzaamheid, kwetsbaarheid.

Tot 2001 ben ik docent homeopathie geweest. Daarna heb ik een 4 jarige opleiding Jungiaanse psychologie gevolgd. Hierdoor kan  ik u naar wens naast een homeopathische behandeling ook coachingsgesprekken aanbieden.

Dit alles maakt het mogelijk om u op een breed vlak, met gebruikmaking van verschillende methoden, te behandelen.