NVKH

De NVKH is de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten. Mijn praktijk is hierbij aangesloten. De NVKH staat borg voor gekwalificeerde en geschoolde klassiek homeopaten. De vereniging toetst haar leden jaarlijks op praktijkvoering, bijscholing etc. Meer informatie over de NVKH vindt u op www.nvkh.nl.