Homeopathie

Iedere ziekte wordt veroorzaakt door een verstoring van de inwendige balans. Het doel van de klassieke homeopathie is deze verstoring op te heffen, waardoor de ziektesymptomen verdwijnen. Het maakt niet uit of deze symptomen lichamelijk, of emotioneel van aard zijn, of zich voordoen in gedrag, of in (een gebrek aan) energie. Een homeopathisch medicijn activeert het zelf genezend vermogen. Genezing vindt van binnenuit plaats door een versterking van het afweersysteem en een verhoging van de vitaliteit.

De behandeling richt zich op de mens als geheel en niet alleen op de ziekte. Dit betekent dat een behandeling ook uw gehele welzijn verbetert. Geen mens is hetzelfde, ook al lijken uw klachten op die van een ander. Dit unieke in ieder mens is bepalend voor de keuze van het medicijn.

Voor wie?
Klassieke homeopathie is geschikt voor iedereen, voor kinderen en volwassenen.
Een homeopathisch medicijn werkt ook naast reguliere medicatie van uw huisarts of specialist. Juist in deze situatie is het zeer aan te bevelen om de eigen afweer en algehele vitaliteit te versterken.

Welke klachten?
Ik behandel klachten bij baby’s, jonge kinderen, tieners en volwassenen.
Om u een idee te geven van de klachten die ik behandel met homeopathie geef ik een aantal voorbeelden: alle vormen van ontsteking, darmproblemen, hart- en vaatklachten, klachten in de suikerhuishouding, depressie en andere stemmingsstoornissen,stress, vermoeidheid en slaapproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, klachten tijdens en na zwangerschap, menstruatieklachten, gedragsproblemen, faalangst en onzekerheid, klachten na vaccinatie.
De klachten kunnen acuut of chronisch zijn. Chronische klachten kunnen ontstaan:
•    door de constitutie, die hetzij aangeboren is, dan wel lichamelijke en/of psychische eigenschappen, die later zijn ontstaan;
•    door invloeden van de levensstijl, zoals voeding of werk;
•    door oorzaken van buitenaf, zoals gebruik van medicatie, vaccinaties, ongelukken, milieu.

Behandeling
Eerst is er een uitgebreid consult. Hierin komen o.a. de constitutie en terugkerende klachten aan de orde. Op basis hiervan kies ik de daarbij passende medicatie. De
behandelingsduur is afhankelijk van hoe lang de klacht al aanwezig is, maar ook van de constitutie.In het algemeen gesproken zijn klachten bij kinderen veel sneller te behandelen in vergelijking met volwassenen.
Overigens is het een fabel dat inname van een homeopathisch medicijn in het begin een verergering veroorzaakt.
Na 1 à 2 weken is er altijd telefonisch contact om de voortgang te bespreken.
Na 4 tot 6 weken vindt een vervolgconsult plaats. Er wordt dan gekeken hoe de medicatie gewerkt heeft. Bij acute klachten is er dagelijks telefonisch contact. Een blaasontsteking bijvoorbeeld moet uiteraard snel verbeteren. Dit kan al binnen enkele uren het geval zijn.
Vanzelfsprekend is er (telefonisch) contact indien dit tijdens het verloop van de behandeling wenselijk is.