Inspiring Homeopathy

INSPIRING HOMEOPATHIE

Inspiring Homeopathy is een nieuwe manier van behandelen gebaseerd op de klassieke homeopathie, maar met een geheel nieuwe kijk op ziekte en gezondheid en het genezingsproces. De therapie werd ontwikkeld vanaf de jaren ’80 door Tinus Smits, voor zijn dood homeopathisch arts te Eindhoven. Door zorgvuldige waarneming in de praktijk ontdekte hij, dat er naast het persoonlijke homeopathische geneesmiddel (klassieke homeopathie), nog universele lagen bestaan. Deze lagen zijn bij iedereen aanwezig. Hij ontwikkelde daarvoor de bijpassende geneesmiddelen.
Deze nieuwe manier van behandelen noemde hij Inspiring Homoeopathy (IH), omdat het de mens in een spiraalbeweging naar zijn kern, naar zijn essentie brengt en daarbij fundamentele blokkades op die weg opruimt.
Inspiring Homeopathy geeft je inzicht in je eigen functioneren. Het kan daardoor tot structurele veranderingen leiden in je leven, omdat je nieuwe perspectieven ziet hoe verder te gaan. Daarnaast werkt het genezend op lichamelijke klachten.De behandeling met Inspiring Homeopathy blijkt vaak de oplossing te zijn voor vastgelopen genezingsprocessen, ook van lichamelijke aard.
Er worden zeven lagen onderscheiden en elke universele laag heeft zijn eigen thema. Dit kun je zien als ontwikkelgebieden bij iedereen. Elke laag geeft aan waar iemand op dat moment mee bezig zijn, in welk proces men zich bevindt. Er is geen volgorde in de lagen, deze is bij iedereen verschillend. Bij aanvang van de behandeling begin ik met de meest dominante laag.

De eerste laag: Het thema is onvoldoende zelfvertrouwen hebben waardoor je kwaliteiten onderontwikkeld blijven. Faalangst speelt hier een centrale rol.

De tweede laag: Het thema is gebrekkige (eigen)liefde waardoor je allerlei compensatiemechanismen in het leven roept en steeds een gevoel van tekort hebt. Deze laag wordt gekenmerkt door verlatingsangst, eenzaamheid, overdreven behoefte aan liefde en aandacht of juist een afwijzen daarvan.

De derde laag: Het thema is onvoldoende geïncarneerd zijn, niet echt met je voeten op de grond staan. Hoe een eigen plek te kiezen? Je schuift de dingen voor je uit en kent weinig levensvreugde.

De vierde laag: Het thema is je eigen afscherming. Alles komt te sterk binnen, er is een overgevoeligheid voor de buitenwereld, er komt teveel op je af. Je laat je raken door de ellende van anderen. Je eigen energie en die van anderen lopen in elkaar over. Er is verlies van eigen identiteit. Je hoofd is vol.

De vijfde laag: Het thema is onverwerkte traumatische ervaringen, zowel recentelijk als uit een ver verleden. Het geeft een slachtoffergevoel, een gevoel van beschadigd zijn. Een gevoel dat het nooit meer goed komt, van achterdocht en onveiligheid. Het is een laag met veel onderdrukte boosheid.

De zesde laag: Het thema is het maken van eigen keuzes, tussen ja en nee, tussen goed en kwaad, Het worstelen met de dualiteit van ons bestaan. De genezing van deze laag kan je bevrijden van allerlei en soms onverklaarbare schuldgevoelens.

De zevende laag: Het thema is je weer verbinden met jezelf; wie ben ik en wat is mijn kern. Hierdoor wordt het uitvoeren van concrete plannen gemakkelijker.

Ik heb regelmatig scholing gevolgd bij Tinus Smits om me het bovenstaande in de behandeling eigen te maken.