Vaccinaties

VACCINATIES

In je leven kun je verschillende keren te maken krijgen met vaccinaties. Dit begint al op de leeftijd van 2 maanden met de kindervaccinaties,later eventueel de baarmoederhalskanker vaccinatie, tropenvaccinnaties, de griepprik en het vaccinatieprogramma wordt nog steeds uitgebreid.

Steeds meer mensen stellen zich vragen en twijfelen over het wel of niet laten vaccineren. Aan de ene kant wil je bescherming tegen bedreigende ziekten. Maar  in de praktijk blijkt dat het vaccineren ook nadelen kan hebben. Niet iedereen reageert goed op een vaccinatie. Sommigen ontwikkelen klachten van lichamelijke of psychische aard. Deze klachten kunnen direct na het vaccineren optreden, maar ook na een langere tijd, soms zelfs na jaren, kunnen zich nog klachten  ontwikkelen.

Vaccinatie is niet verplicht. Dit betekent dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van elke ouder/volwassene is om een keuze te maken om wel of niet te laten vaccineren.

Het afweersysteem bij een baby van 2 maanden is nog volop in ontwikkeling. Op dat moment vaccineren met verschillende ziektes tegelijkertijd betekent een flinke stress op het systeem. Maar voor ieder mens geldt dat het immuunsysteem optimaal moet functioneren om de vaccinatiestoffen te kunnen hanteren. Klachten na een vaccinatie kunnen ontstaan door het vaccin en door de toevoegingen in het vaccin, zoals kwikverbindingen, aluminium, formaldehyde, dierlijke eiwitverontreinigingen.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (www.nvkp.nl) wil informatie verstrekken aan iedereen, die wil nadenken over het al of niet laten vaccineren.
Ook op de site www.tinussmits.nl is veel informatie te vinden omtrent dit onderwerp.
Voor meer informatie over de tropenvaccinaties en de griepvaccinatie, zie: Tropeninformatie.

Wat betreft het vaccinatie-schema voor kinderen zijn er diverse mogelijkheden:
•    u kunt uw kind alle aangeraden vaccinaties laten geven
•    u kunt ook slechts een gedeelte van de aangeraden vaccinaties laten geven
•    of de diverse vaccinaties, die nu als een cocktail wordt gegeven, uit elkaar halen en meer verspreid over te tijd toe laten dienen.
•    of zelfs helemaal niet laten vaccineren
•    u kunt er ook voor kiezen het vaccineren nog even uit te stellen tot uw kind iets ouder is

Alle genoemde mogelijkheden sluiten elkaar niet uit. U kunt er een uit kiezen of combinaties maken. Belangrijk is dat u een eigen keuze maakt waar u volledig achter staat. En misschien wel het belangrijkste van alles is je eigen gevoel over wat wel of niet goed is te laten spreken en serieus te nemen.

Het is belangrijk om te bedenken, dat het voorkomen van complicaties bij ziekte met veel meer te maken heeft dan alleen de specifieke afweer tegen die ziekte, waarvoor de vaccinatie gegeven wordt. De algemene afweer is zeker zo belangrijk. En daarin hebben we zelf de hand. Het menselijk afweersysteem, de wisselwerking met bacteriën en virussen is een bijzonder ingenieus systeem, waarvan we nog maar een klein deel kennen. Vaccineren betekent ingrijpen in dit systeem en veranderingen in de hele ecologie van micro-organismen waarmee de mens in symbiose en strijd leeft.

Omdat het lastig kan zijn een juiste keuze te maken bestaat de mogelijkheid een afspraak te maken voor een informatief consult, waar u uw vragen kunt stellen en we uw afwegingen kunnen overleggen.

In de praktijk heb ik ook diverse folders over de ziekten waartegen gevaccineerd wordt, over vaccinatie en het post-vaccinaal syndroom.

Als u de keuze hebt gemaakt uw kind te laten vaccineren is het belangrijk om enkele voorzorgsmaatregelen te treffen alvorens te vaccineren. Zie: Voorzorgsmaatregelen.