Begeleiden Vaccinaties

BEGELEIDEN VACCINATIES

Als u wilt laten vaccineren, dan bestaat de mogelijkheid dit te begeleiden met homeopathische geneesmiddelen. Dit bestaat uit een homeopathische preventiekuur die vanaf 2 dagen voor tot direct na de vaccinatie ingenomen wordt. De toxische en/of energetische belasting kan hierdoor minder worden en daarmee wordt het risico op complicaties van ziekte aanmerkelijk verminderd. Door een dergelijke homeopathische begeleiding tijdens de vaccinatie blijft de werking van de vaccinatie gewoon bestaan.

Een homeopathische begeleiding is echter geen absolute garantie voor het niet optreden van reacties. Het gebruik van de homeopathische preventiemethode blijft dus, net als het laten toedienen van vaccinaties, geheel voor eigen risico.

Ook indien er na vaccinatie klachten ontstaan, kunnen deze behandeld worden met specifieke homeopathische ontstoringsmiddelen die als kuur worden ingenomen. Zelfs als vaccinaties jaren geleden zijn genomen en tot klachten hebben geleid kunnen deze nog ontstoord worden met een ontstoringskuur.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.