Voorzorgsmaatregelen

VOORZORGSMAATREGELEN

Indien u besloten hebt tot vaccinaties kunt u een aantal voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Stel een vaccinatie altijd uit als de gezondheid niet 100% is. Vaccinatie belast het afweersysteem omdat er ingeënt wordt met een aantal ziektes en de hulpstoffen in de vaccinatie. Als het afweersysteem net bezig is met een andere ziekte kunnen er eerder complicaties optreden. Een  neusverkoudheid kan bijv. na vaccinatie vast gaan zitten op de longen. Neem een ruime marge van herstel na een ziekte, minstens een week zonder klachten. Dit geldt des te meer bij een behandeling met antibiotica.
Een probleem is dat ook enten in de incubatietijd van een ziekte een extra risico betekent. U ziet dan nog geen duidelijke ziektesymptomen, maar wees extra alert als een ziekte dreigt, bijvoorbeeld bij hangerigheid of humeurigheid.

Het gebruik van vooral vitamine C en daarnaast zink en omega 3 blijkt de complicaties na vaccinaties te kunnen verminderen. Bovendien wordt er een extra reserve opgebouwd voor de aanslag die vaccinatie op het afweersysteem pleegt.  Ik kan u informeren over de hoeveelheid vitamine C, zink en omega 3 die per leeftijdscategorie noodzakelijk is en welk merk u kunt gebruiken.

Vermijd zoveel mogelijk onderdrukkende therapieën, zoals antibiotica, koortsverlagende middelen en antihistaminica na een vaccinatie.

Maak gebruik van goede voeding, vermijd suikers, geraffineerde producten en junkfood, drink voldoende water, zorg voor voldoende slaap en frisse lucht.

Wees attent op eventuele reacties na de vaccinatie en registreer deze. Voor een latere succesvolle homeopathische behandeling van vaccinatieschade zijn deze gegevens van groot belang. Het noteren van reacties is ook van belang om deze via de bureauarts te melden aan het RIVM.

Als u laat vaccineren bestaat de mogelijkheid dit te begeleiden met homeopathische middelen, zodat toxische en/of energetische belasting voorkomen, verminderd of genezen kunnen worden.
Dit kan zowel rondom de vaccinatie, als daarna, wanneer eventueel klachten zijn ontstaan.

Contra-indicaties
Er zijn een aantal indicaties, waarbij het geven van vaccinaties een zeker risico inhoudt, de zo genoemde contra-indicaties. De contra-indicaties zijn:

•    Zoals al eerder gezegd is een heel belangrijke contra-indicatie, tevens de belangrijkste voorzorgsmaatregel, een ziekte met verhoging, een verkoudheid of in het algemeen zich niet lekker voelen.

•    Epilepsie en herhaalde stuipen is een absolutie contra-indicatie. Als dergelijke klachten in de familie voorkomen, wees dan zeer voorzichtig met vaccineren. Een latente aanleg kan door vaccineren manifest worden. Gezien het effect op de hersenen van veel vaccins is ook een eerder doorgemaakte hersenvliesontsteking een risico factor, evenals alle neurologische aandoeningen.

•    Ernstige reacties op eerdere vaccinaties vormen een absolute contra-indicatie. Onder ernstig versta ik niet alleen stuipen en collaps (bleek, slap en bewusteloos) maar bijvoorbeeld bij baby’s ook het urenlang ontroostbaar huilen, hoge  koorts, opvallende gedragsveranderingen. Ook een achteruitgang in de algehele gezondheid, al is die niet zo spectaculair, bijvoorbeeld sinds vaccinaties oorontstekingen of eczeem hebben. Verder vallen ook hevige lokale reacties onder deze categorie.

•    Te vroeg geboren baby’s of baby’s met een laag geboortegewicht. Bereken het vaccinatie schematijdstip niet vanaf hun geboortedag maar vanaf het moment dat ze op een normaal geboortegewicht zitten. Wees extra voorzichtig met kinderen die een traumatische geboorte hebben gehad.

•    Indien het afweersysteem ernstig verzwakt is, of indien het afweersysteem onderdrukt wordt door behandeling met corticosteroïden (bijnierschorshormoon) of een behandeling met cytostatica (bij kanker).

•    In de reguliere geneeskunde worden ernstige ziektes bij kinderen nogal eens gebruikt als argument om juist die kinderen te vaccineren. Door hun zwakte en gevoeligheid voor bepaalde ernstige aandoeningen reageren juist deze kinderen ook extra sterk op vaccinaties.

•    Kort tevoren toegediend bloed, plasma of immunoglobuline.

•    Zwangerschap.